Praktijk Theo van Campenhout
Vredenseweg 79 7101 LL Winterswijk
Schaerweijdelaan 143 3702 GD Zeist
06-23534673
info@theovancampenhout.nl

Theo van Campenhout

Cursusvoorwaarden: 

 

- U bent aangemeld als u het aanmeldingsformulier dat u per Email kunt aanvragen, of kunt downloaden op de downloadpagina ondertekend retouneren. 

- Dit houdt automatisch in dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden. 

- De cursussen vinden doorgang bij voldoende deelname. 

- Betaling van het cursusgeld dient 14 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer:NL71ABNA0591779501, tenzij anders overeengekomen. 

- De aanmelding is voor de gehele cursus, ook als u de cursus eerder wenst te beeindigen betekent het dat u het hele bedrag verschuldigd bent. 

- Bij annulering van een cursus tot 14 dagen voor aanvang wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 14 dagen voor aanvang cursus bent u het hele bedrag verschuldigd. 

- Bij in gebreke stelling van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor rekening van de deelnemer zijn. 

- Bij verhindering graag telefonisch afmelden. 

- Indien er door mij een cursusdag niet kan plaatsvinden, door bijvoorbeeld ziekte, wordt er een nieuwe cursusdatum vastgesteld, in overleg met de cursusgroep. 

- Als u een cursus, vanwege goede redenen, niet kan afmaken is er een mogelijkheid in te stromen bij de eerstvolgende cursus. 

-De cursist(e) kan geen geldelijke aanspraak maken bij verlies of beschadigingen van kleding of anderszins. 

- De cursussen worden na goed gevolg afgesloten met het uitreiken van een certificaat. 

- Bij cursusbezoek van minder als 70% wordt er geen certificaat uitgereikt.